SPRZEDAŻ SPÓŁEK Z O.O.   |   REJESTRACJA SPÓŁEK Z O.O.   |   WIRTUALNE BIURO   |   KONTAKT


MAK-RES Sp. z o.o.

Nazwa spółki: MAK-RES Sp. z o.o.
·Rodzaj spółki: Z O.O.
·Data umowy spółki: 02.03.2001r.
·Data wpisu do rejestru: 16.05.2001
- Nazwa rejestru: KRS
- Numer KRS: 0000012755
- Wysokość kapitału zakładowego:- 50,000 zł

·Zakres PKD:
- 74. 20.A
- 45. 25. C
- 45. 25. E
- 45. 31. A
- 45. 31. D
- 45. 24.
- 45. 32. Z
- 45. 33. A
- 45. 33. B
- 45. 33. C
- 45. 34. Z
- 51. 53. B
- 51. 54. Z
- 45. 21. A

·Czy prowadziła działalność?: TAK
·Czy ma obroty?: NIE
·Czy jest zadłużona: NIE
·Czy posiada NIP: 813-31-54-580
·Czy posiada REGON?: TAK, 690716362
·Czy jest zgłoszona do VAT?: TAK
·Czy jest zgłoszona do VAT EU?:NIE
·Czy jest posiada zdolność kredytową: TAK
·Czy ma uzyskane koncesje/pozwolenia/patenty/inne?:NIE
·Czy ma jakieś podpisane umowy/zobowiązania?: NIE

Cena za zakup Spółki: 1 zł

Osoba kontaktowa:
Krzysztof Masłowski
telefon: 668419445
e-mail: makdar53@gmail.com