SPRZEDAŻ SPÓŁEK Z O.O.   |   REJESTRACJA SPÓŁEK Z O.O.   |   WIRTUALNE BIURO   |   KONTAKT


BACART SP Z O.O.

Nazwa spółki: BACART SP Z O.O
·Rodzaj spółki: Z O.O.
·Data umowy spółki: 2008-01-11
·Data wpisu do rejestru: 2008-02-12
- Nazwa rejestru: KRS
- Numer KRS: 0000298362

·Zakres PKD:
-58.11.Z Wydawanie książek
-58.29.Z Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania
-46.19.Z Działalność agentow zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju
-47.89.Z Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach
-47.99.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami
-49.41.Z Transport drogowy towarów
-52.10.B Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów
-52.21.Z Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy
-63.11.Z Przetwarzanie danych, zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność
-63.12.Z Działalność portali internetowych

·Czy prowadziła działalność?: TAK
·Czy ma obroty?: NIE
·Bilans za rok 2011 rok do wglądu
·Czy posiada NIP: 948-249-75-05
- czy posiadaREGON?: TAK, 141295902
·Czy jest zgłoszona do VAT?: TAK
·Czy jest zgłoszona do VAT EU?:NIE (WYREJESTROWANY W 2017 ROKU)
·Czy ma uzyskane koncesje/pozwolenia/patenty/inne?:NIE
·Czy ma jakieś podpisane umowy/zobowiązania?: NIE

·Inne ważne informacje: WSZYSTKIE DEKLARACJE NA BIEŻĄCO SKŁADANE

Cena za zakup Spółki: 5000

Osoba kontaktowa:
ZBIGNIEW PAPUGA
telefon: 602-120-620