SPRZEDAŻ SPÓŁEK Z O.O.   |   REJESTRACJA SPÓŁEK Z O.O.   |   WIRTUALNE BIURO   |   KONTAKT


GRAKANO SP Z O.O.

Nazwa spółki: Grakano sp. z o.o.
·Rodzaj spółki: Z O.O.
·Data umowy spółki: 2011-11-08
·Data wpisu do rejestru: 2011-11-30
- Nazwa rejestru: KRS
- Numer KRS: 0000403542

·Zakres PKD:
- sprzedaż hurtowa: napojów bezalkoholowych, cukru, czekolady, wyrobów cukierniczych i piekarskich, herbaty, kawy, kakao i przypraw, wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia, sprzętu elektronicznego oraz telekomunikacyjnego oraz części do niego, wyrobów chemicznych,
- sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana, - sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet,
- pozostała działalność pocztowa i kurierska, działalność portali internetowych, przetwarzanie danych,
- zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność.

·Kapitał zakładowy: 50 000,00 zł
·Czy prowadziła działalność?: TAK, od 2013 roku działalność została zawieszona
·Czy ma obroty?: NIE
·Bilans: tutaj
·Czy posiada NIP?: 725-205-59-32
·Czy posiada REGON?: TAK, 101322613
·Czy jest zgłoszona do VAT?: TAK
·Czy ma uzyskane koncesje/pozwolenia/patenty/inne?: NIE
·Czy ma zdolność kredytową?: NIE
·Czy ma jakieś podpisane umowy/zobowiązania?: NIE

Cena za zakup Spółki: 1 000 zł

Osoba kontaktowa:
Marika Puchalska
Telefon: 575855360
Email: marika.puchalska@faspol.pl